Marża kredytowa

810

Marża kredytowa

Różnica w dochodzie między obligacjami skarbowymi a kredytem korporacyjnym, która jest miarą rynkowej premii za ryzyko niewypłacalności. W normalnych warunkach rynkowych kredyt inwestycyjny może mieć marżę w wysokości np. 1–2%. Podobnie marże kredytowe nieinwestycyjne (obligacje śmieciowe) mogą wynosić 5–10%. W momencie pogorszenia się warunków rynkowych marże rosną. Marża powyżej kosztów finansowania kredytodawcy naliczana jest jako rekompensata ryzyka kredytowego wyrażonego jako procent maksymalnego zagrożenia kredytu.

Marże kredytowe Wysokość marż kredytowych na poszczególnych rynkach będzie się różniła w zależności od podejmowanego ryzyka kredytowego, bezpośrednich kosztów administrowania oraz wielkości finansowania. W przypadku dużych kredytobiorców korporacyjnych, kuszonych przez sekurytyzację, marże kredytowe spadają poniżej 0,5%. Dla kredytów komercyjnych marże oscylują w zakresie 1–3%, natomiast przy kredytach konsumpcyjnych ich poziom wynosi 3–5%. Z kolei marże dla kart kredytowych znajdują się na poziomie 5–10% itd.