Nadużycia księgowe

1745

Nadużycia księgowe

Celowe zniekształcenie sprawozdań finansowych (w szczególności kwoty zysku netto) w celu ukazania wyników finansowych innymi, niż faktycznie są. Za działaniami takimi najczęściej kryje się nieuczciwy zarząd, który chce przedstawić się w korzystniejszym świetle i zaprezentować lepsze wyniki rynkom kapitałowym, coraz bardziej koncentrującym się na prognozowanej wartości zysku na jedną akcję. Nadużycia księgowe to łagodny eufemizm na określenie oszustw, na które powinni być wyczuleni chroniący interesy akcjonariuszy biegli rewidenci, komisje rewizyjne i organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości. Patrz również fałszować (preparować) księgi i upiększanie wyników.

Nadużycie/Przestępstwo (anglosaskie) • Malfeasance (Anglo-Saxon)

Uchybienie obowiązkowi ochrony interesów akcjonariuszy i wierzycieli przez biegłych rewidentów, innych specjalistów, członków rady nadzorczej lub członków zarządu. Konsekwencją takiego uchybienia może być wytoczenie przez poszkodowanych procesu sądowego. Najwyższa do tej pory kwota zapłacona w ramach ugody w takiej sprawie wyniosła 335 milionów USD. Zapłaciła ją firma Ernst & Young za fałszerstwo księgowe przy badaniu CUC International w USA.