Wynagrodzenie według współczynnika kapitału

897

Wynagrodzenie według współczynnika kapitału

Pensje i  premie wypłacane pracownikom w  zależności od wielkości kapitału własnego zainwestowanego w  przedsiębiorstwo przez inwestorów, czyli tych, którym przedsiębiorstwo przynosi zysk. Z reguły pensje są jednym z  wielu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa, niemniej w przypadku firm wykorzystujących wykwalifikowane kadry, gdzie konkurencyjny sukces zależy od potencjału ludzkiego, pensje mogą być najważniejsze. Przykłady obejmują profesjonalne firmy usługowe i banki inwestycyjne.

Wynagrodzenie według współczynnika kapitału