Co robi likwidator ?

990

Likwidator – strona zaangażowana w sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa w ramach procesu likwidacji. Likwidatorzy działają w imieniu właścicieli lub wierzycieli. W zależności od osoby zlecającej zadanie oraz rodzaju sprzedawanych aktywów, obowiązki likwidatorów mogą pełnić syndycy masy upadłościowej przy bankructwie, zarządcy, aukcjonatorzy, agenci nieruchomości lub biura windykacji należności. Likwidatorzy pobierają wynagrodzenie w formie stałego honorarium lub procentu od odzyskanej wartości spółki. Dobry likwidator powinien cechować się umiejętnością wynegocjowania rozsądnej (w danych okolicznościach) ceny za sprzedawane aktywa.