Prawa pierwokupu

991

Ustawowe prawo kupna czegoś w przypadku, gdy zostanie to wystawione do sprzedaży na rynku. Zakup dokonywany jest zwykle po określonej cenie lub po cenie rynkowej. Jeśli posiadacz prawa nie zdecyduje się z  niego skorzystać, sprzedający może przeprowadzić transakcję z rynkiem. Zatem prawo poboru uznaje, że posiadacz ma żywotny interes w kupnie i należy mu to umożliwić. Jednocześnie sprzedający ma prawo uzyskania ceny rynkowej i może zwykle zażądać od kupującego posiadacza zapłacenia tejże ceny. Pierwokup może utrudniać funkcjonowanie mechanizmu cenowego. Na przykład w wypadku aktywów niepłynnych poważni kupujący mogą zniechęcić się do składania ofert, jeśli wiedzą, że transakcję może sfinalizować ktoś inny. Prawo poboru to prawo pierwokupu przez akcjonariuszy odnoszące się do sprzedaży nowych akcji w ich spółce.