Finansowa ekstraklasa

1092

Określenie elitarnej grupy osób i firm, których dochody mają nieproporcjonalnie duży udział w  dochodach sektora finansowego. Przykładowo, pierwsza pięćdziesiątka instytucji finansowych kontroluje aktywa wartości prawie 50 trylionów dolarów, czyli 1/3 globalnych zasobów. Najlepszy menedżer do spraw hedgingu zarobił 3 miliardy dolarów w 2006 roku. Te nierówności są prawdopodobnie naturalnym skutkiem operacji dokonywanych na wolnych i efektywnych rynkach, które nagradzają efekt skali i  sprytne inwestowanie. Jednakże sprzeciw opinii publicznej i organów sprawujących nadzór wobec niepohamowanej konkurencji na wolnych rynkach kapitałowych może doprowadzić do tego, że superklasa finansowa stanie się przedmiotem krytyki lub zazdrości („potwór, który musi zostać okiełznany” według słów prezydenta Niemiec w 2007 roku).

Finansowa ekstraklasa