Linia wzrostu/spadku

1250

Relacja wszystkich akcji na aktywnym rynku, których wartość wzrosła (wzrost) w ciągu jednego dnia, w porównaniu do liczby akcji, których wartości obniżyła się (spadek). Powstała w ten sposób linia ADL jest miarą „szerokości”, wspólnego określenia stosowanego do wskaźników wzrostu/spadku. Linia ADL jest obrazem skumulowanej sumy dziennych różnic między liczbą akcji rosnących a liczbą akcji spadających, w określonym indeksie rynkowym. Linia ADL przesuwa się w gó- rę, gdy indeks zawiera więcej rosnących niż spadających akcji, oraz przesuwa się w dół, gdy więcej akcji notuje spadki niż wzrosty. Wzór ADL jest następujący:

(liczba akcji rosnących – liczba akcji spadających) + poprzednia wartość ADL Linia

wzrostu/spadku jest jednym z  najbardziej powszechnie cytowanych wskaźników sentymentu rynku.

Linia wzrostu spadku