Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Rewidentów

1569

Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Rewidentów – Association of Chartered Certified Accountants – ACCA

Światowa organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii zrzeszająca zawodowych rewidentów. Posiadając ponad 300 000 członków w ponad 100 krajach, ACCA może twierdzić, że jest jedynym „globalnym” źródłem kwalifikacji biegłego rewidenta. ACCA jest również najszybciej rozwijającą się światową organizacją zrzeszającą biegłych rewidentów (według raportu z 2006 sporządzonego przez Financial Reporting Council w Wielkiej Brytanii, przyrost członków ACCA w ciągu pięciu lat pomiędzy 1999–2004 wyniósł 46%, w porównaniu do 8% przyrostu członkostwa Instytutu Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Anglii i Walii).