Systemy pojedynczego zapisu księgowego

1450

Systemy pojedynczego zapisu księgowego

Wykorzystywany przez małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe uproszczony system księgowania, który wymaga tylko jednego zapisu dla każdego zdarzenia (w przeciwieństwie do bardziej skomplikowanego systemu podwójnego zapisu). Choś system ten przypomina rachunkowość kasową, tworzy on konta bilansowe motodą klasyfikowana pojedynczych zapisów. Wiele komputerowych programów księgowych umożliwia użytkownikom dokonywanie pojedynczego zapisu dla transakcji, po czym program generuje drugi zapis – w takim przypadku system podwójnego zapisu działa, lecz „za kulisami” (zob. www.quicken.com).

Systemy pojedynczego zapisu księgowego