SQL

1033

SQL

(Structured Query Language oznacza ‘strukturalny język zapytań’) • SQL • Standardowy i przyjazny dla użytkownika język komputerowy służący uzyskiwaniu dostępu do baz danych oraz przetwarzanie danych. Jako pierwszy wprowadził go na rynek w 1981 roku IBM. Obecnie istnieje wiele wersji oraz konkurujących ze sobą dostawców oprogramowania opartego na oryginalnym standardzie ANSI SQL. SQL jest przede wszystkim narzędziem dla specjalistów w zakresie technologii informatycznej (np. projektantów oprogramowania, programistów oraz administratorów systemów baz danych). Jednak język ten zdobywa popularność także wśród użytkowników końcowych strategicznej rachunkowości zarządczej, którzy pragną uzyskiwać informacje bezpośrednio z baz danych. Na przykład, język ten może służyć jako narzędzie do analizy dużych ilości danych w rejestrach o klientach m.in. przy przeprowadzaniu analizy rentowności klienta. [Z podziękowaniami dla pana Marka Sinicy za wskazówki.]