Szacowane zyski

1700

Szacowane zyski

Obliczona przez analityków finansowych szacunkowa kwota przyszłych zysków. Ponieważ zysk na jedną akcję oraz stopa wzrostu są kluczowymi wyznacznikami cen akcji (patrz model wzrostu dywidendy), przewidywanie przyszłych zysków jest dla inwestorów rzeczą niezwykle istotną. Obecnie, gdy informacje o szacowanych wynikach notowanych przedsiębiorstw mnożą się jak grzyby po deszczu, konsensus często wyłania się z „ulicy” i ma duże szanse sprawdzenia się w rzeczywistości. Koncentracja uwagi rynku na szacowanych wynikach jest tak wielka, że niektóre agencje świadczące usługi dla inwestorów (jak na przykład First Call i IBES International w Ameryce Północnej) nie zajmują się niczym innym poza śledzeniem, jak faktyczne zyski danego przedsiębiorstwa mają się do wcześniejszych przewidywań.

Szacowanie wyników jest nieodłącznie związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych i stanowi odzwierciedlenie hipotezy rynku efektywnego. Niesie ono jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwo: ze względu na presję w kierunku osiągnięcia przewidywanego poziomu zysku, pojawia się bodziec do zarządzania zyskiem – czyli manipulacji prezentacją wyników finansowych, tak by kwota osiągniętego zysku zgadzała się z uprzednimi szacunkami (szczególnie dotyczy to zysków prezentowanych w sprawozdaniach kwartalnych, nie badanych przez biegłych rewidentów). Patrz również kreacja wyniku finansowego i pogłoski o wynikach.