Ślad na papierze i Ślad rewizyjny

2845

Ślad na papierze

Ewidencjonujący transakcję zapis (w formie papierowej lub elektronicznej), dzięki któremu można ją zweryfikować. Termin ten ma znaczenie podobne do śladu rewizyjnego. Patrz również szara strefa, hawala, pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od zobowiązań podatkowych.

Ślad rewizyjny

Zdolność prześledzenia, na podstawie dokumentacji, wszystkich zapisów dotyczących danej transakcji aż do początkowego salda lub źródła. Umożliwiając stwierdzenie w jaki sposób powstały obecne salda, ścieżka rewizyjna stanowi podstawowy element kontroli wewnętrznej.

Ślad rewizyjny