Tobashi (Japonia)

1611

Tobashi (Japonia)

Praktyka polegająca na ukrywaniu strat z dzia- łalności handlowej przed biegłymi rewidentami, organami nadzorującymi przestrzeganie standardów rachunkowości i wpływowymi klientami. Istnieje na to wiele sposobów, ale zazwyczaj wiążą się one z „parkowaniem” strat z tytułu przeceny do wartości rynkowej na ukrytym koncie, często przez zastosowanie specjalnie wymyślonej transakcji. Tobashi jest rodzajem praktyki window dressing, a w przypadkach ekstremalnych – gdy fałszuje się zapisy księgowe – oszustwa. Środek ten podejmowany jest w celu uniknięcia krępują- cych sytuacji – do których Japończycy mają szczególną awersję – często w przypadkach, gdy maklerzy namówili klienta do zajęcia pozycji, która okazała się niekorzystna. Patrz również przejrzystość.