Testy szczegółowe w badaniu sprawozdania finansowego

1663

Testy szczegółowe w badaniu sprawozdania finansowego

Stosowana podczas badania sprawozdania finansowego procedura, mająca na celu znalezienie namacalnych dowodów potwierdzających rzetelność ksiąg. Potwierdzenie takie uzyskać można przeprowadzając spis z natury, dokonując oględzin fizycznego stanu aktywów, otrzymując potwierdzenie stron trzecich lub porównując pozycje w księgach z dokumentami źródłowymi – jak listy przewozowe lub faktury. Testy szczegółowe różnią się od testów kontroli wewnętrznej, które stanowią jedynie weryfikację pośrednią, sprawdzającą czy system księgowy działa poprawnie na zasadzie systematycznej. Przeprowadzenie testów szczegółowych jest niezbędne przy gromadzeniu konkretnych dowodów w procesie badania sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami ogólnie przyjętych standardów badania sprawozdań finansowych.