Minimalizacja podatków

1503

Minimalizacja podatków

Koncepcja opowiadająca się za zdecydowanym obniżeniem, jeżeli nie całkowitym zlikwidowaniem podatków. Rządy w większości współczesnych gospodarek mieszanych mają duży apetyt na wpływy podatkowe. Nawet przy zredukowanych budżetach konieczne jest pewne minimalne opodatkowanie. Tym niemniej, czasem wzrost netto wpływów do kasy państwowej można uzyskać przez obniżenie obciążeń podatkowych, jeżeli przełoży się ono na większy wzrost gospodarczy (patrz opodatkowanie a wzrost gospodarczy). Ponadto, na rynku globalnym gospodarki mogą konkurować między sobą o inwestycje zagraniczne poprzez zmniejszanie obcią- żeń podatkowych w pewnych kategoriach (np. dochodu z działalności gospodarczej).

Minimalizacja podatków

Przykładowo, niektóre państwa przystępujące do UE próbują zwiększyć swą konkurencyjność przez cięcia podatków.