Umowa – Kontrakt

1457

Umowa – Kontrakt

Prawnie wiążące porozumienie. Umowy zawierane są zazwyczaj w formie pisemnej, choć nie jest to nienaruszalną regułą. Aby ustalić, czy zawarcie umowy faktycznie nastąpiło, i czy w związku z tym można egzekwować jej wykonanie, stosuje się kilka podstawowych kryteriów:

Kryteria świadczące o istnieniu umowy

Można powiedzieć, że umowa to w istocie przyszła transakcja, której przeprowadzenie gwarantowane jest przez zamiar stron. Z tego powodu, w rachunkowości memoriałowej kwalifikuje się ją jako zdarzenie księgowe. Umowa ma wartość o tyle, o ile możliwe jest wyegzekwowanie jej wykonania – w drodze perswazji moralnej, odwołując się do wzajemnych korzyści, lub na drodze sądowej. Patrz również weksel, warunki umowne, metody rozliczania umów długoterminowych, niedotrzymanie warunków, siła wyższa, faktura, umowa kredytowa, weksel własny i oświadczenia i zapewnienia.