Weksel o zmiennym oprocentowaniu

709

Weksel o zmiennym oprocentowaniu

Papier wartościowy eurorynku o średnim okresie zapadalności (3–5 lat) i zmiennym oprocentowaniu powiązany ze stopą zmienną, taką jak LIBOR, która jest ustalana w regularnych odstępach. Weksle o zmiennym oprocentowaniu łączą w sobie cechy kredytu krótkoterminowego, który jest wyceniany na podstawie warunków rynku pieniężnego, i kredytu terminowego, który przesuwa spłatę kapitału poza termin zapadalności na żądanie. Zob. też: przepływ funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego.