Wskaźniki gotówkowe wyników i  ryzyka

872

Wskaźniki gotówkowe wyników i  ryzyka

Wskaźniki finansowe, które są niezależne od jakichkolwiek standardów rachunkowości lub oszacowań księgowych. Zamiast zysku finansowego w tym wypadku źródłem danych jest przepływ gotówki, który – jak się uważa – jest miarą mniej zniekształconą. Analitycy często posługują się takimi wskaźnikami – pochodzą one z informacji dodatkowych publikowanych przez większe międzynarodowe korporacje w  celach porównań pomiędzy krajami.

Wskaźniki gotówkowe wyników i  ryzyka