Wskaźniki kapitałowe

1660

Wskaźniki kapitałowe

Różne miary poziomu kapitału własnego, a co za tym idzie – również dźwigni. Wskaźniki kapitałowe mierzą ryzyko związane z  wypłacalnością i  kontynuacją działalności. Najpowszechniejszy z nich to stosunek zadłużenia do kapitału własnego, ale istnieje również kilka innych miar:

Wskaźniki kapitałowe