Wynagrodzenie na rękę

1371

Wynagrodzenie na rękę

Kwota, jaką pracownik otrzymuje faktycznie w gotówce po odliczeniu u źródła wszelkich potrąceń na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i programy oszczędnościowe. Różnica w stosunku do kwoty brutto jest główną zachętą do przechodzenia do „szarej strefy”.

Wynagrodzenie na rękę