Spółka komandytowa

1409

Spółka komandytowa

Spółka, w której przynajmniej jeden ze wspólników (zwany komplementariuszem) odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a indywidualna odpowiedzialność pozosta- łych wspólników (zwanych komandytariuszami) ogranicza się do wysokości wniesionych przez nich wkładów. Spółki komandytowe stanowią częstą formę prawną firm świadczących usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, które narażone są na procesy sądowe o brak należytej staranności. Bez spółki komandytowej, biegły rewident odpowiadałby za błędy swoich kolegów z pracy, co nie jest zbyt zachęcającą perspektywą – zwłaszcza dla firm Wielkiej Czwórki, prowadzących działalność szeroko rozproszoną po całym świecie.

Spółka komandytowa