Zapłata jako procent zysku

1313

Zapłata jako procent zysku

Pieniężna zapłata ceny zakupu, której wysokość uzależniona jest od kwoty przyszłego zysku danego przedsiębiorstwa. Praktyka ta znajduje zastosowanie w finansowaniu przez sprzedawcę, w przypadkach, gdy cena nabycia uzależniona jest od wyników przedsiębiorstwa, lub gdy nabywca musi sfinansować zakup z przyszłych zysków.