Zapłata (świadczenie wzajemne)

1424

Zapłata (świadczenie wzajemne)

Nie jest to kwestia kurtuacji, lecz ważny z punktu widzenia prawa akt przekazania drugiej stronie określonej rzeczy w ramach uregulowania zobowiązania. Zapłata przypomina nam, że stosunki handlowe opierają się na regule wzajemności, czyli „quid pro quo” – za każdą otrzymaną rzecz trzeba dać coś w zamian. Ma to istotne znaczenie w przypadku zobowią- zań: jeżeli zobowiązanie ma być egzekwowalne, należy dowieść, że dokonana zostanie za nie zapłata. Zapłatę czasem myli się z ceną. Różnica między nimi polega na tym, że zapłata stanowi akt uregulowania zobowiązania powstałego na skutek wymiany; podczas gdy cena jest wyrażoną w pieniądzach wartością takiej wymiany. Patrz również umowa.