Amortyzacja według jednostek produkcji

1613

Amortyzacja według jednostek produkcji

amortyzacja przykład

Amortyzacja według jednostek produkcji

Alokacja kosztów amortyzacji proporcjonalnie do poziomu produkcji w danym okresie, w porównaniu do całkowitych zdolności produkcyjnych danego składnika aktywów w całym okresie jego użytkowania. Jeżeli zatem jakaś maszyna może wyprodukować 100 000 sztuk produktu w całym okresie użytkowania, to w okresie, w którym wyprodukowała 10 000 sztuk produktu jej amortyzacja wyniosłaby 10%.