Miękkie lądowanie

1149

Miękkie lądowanie (slang)

Ogólne spowolnienie gospodarcze, ale bez drastycznej recesji. Nieodłączną cechą cyklu koniunkturalnego są pomyślne okresy wysokiej aktywności, po których następują okresy niskiej aktywności. Łagodna recesja miękkiego lądowania może być uważana za doskonałą, zdrową korektę przegrzanej gospodarki. Ponieważ amplituda wahań boomu i załamamania w cyklu koniunkturalnym zależy w dużym stopniu od reagowania w poprzednim okresie, częścią sekretu miękkiego lądowania jest poprzedzenie go „łagodnym startem” solidnego wzrostu, a nie spekulacyjnym, gorączkowym „odpaleniem”. Rolą banków jest łagodzenie wahań poprzez dostarczanie kredytów w konsekwentny sposób w czasie całego cyklu. Miękkie lą- dowania są funkcją zręcznej polityki pieniężnej i utrzymywania rozsądnego poziomu zaufania sfer gospodarczych i gospodarstw domowych.