Annuitet

1670

Stały i regularny dopływ pieniędzy przez ustalony okres czasu. (Jeśli czas jest nieokreślony, annuitet nazywa się obligacją rentową.) Obecna wartość 1 dolara rocznie poczynając od roku 1 podana jest następująco:

Annuitet

Annuitet może również odnosić się do produktu finansowego będącego produktem ubezpieczeniowym oferowanym na podstawie umowy przez firmy ubezpieczeniowe. Ma na celu wypłatę świadczeń ubezpieczonemu w określonych odstępach czasu, zwykle po przejściu na emeryturę. W okresie składkowym, ubezpieczony wpłaca składki na fundusz. Urzędy podatkowe często dopuszczają odpisanie tych składek od podstawy dochodu do opodatkowania. Wypłaty świadczeń z tego funduszu są już opodatkowane (ale zwykle według niższego progu, ponieważ beneficjent jest na emeryturze). „Annuitet emerytalny” może uwzględniać również ekwiwalent wypłaty z ubezpieczenia na wypadek śmierci równy obecnej wartości annuitetu lub kwocie wpłaconej przez kupującego ubezpieczenie, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Źródłosłów: z łacińskiego „annuus” czyli ‘rocznie’; obecne znaczenie pochodzi od francuskiego słowa „annuite”.