Baza ekwiwalentu podatkowego

945

Korekta dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, gdy zostaje on ubruttowiony o kwotę, którą trzeba byłoby zapłacić, gdyby podlegał on normalnemu podatkowi dochodowemu. Ta wyższa kwota może być następnie użyta do dokonania spójnych porównań stopy rentowności papierów wartościowych zwolnionych z opodatkowania oraz podlegających opodatkowaniu.