Centralni depozytariusze

937

Instytucja infrastruktury rynku w obrocie instrumentami pochodnymi, która pozwala na solidne rozliczenie transakcji. CCP występuje jako kupujący wobec każdego sprzedającego i odwrotnie. Pobiera marże od każdej transakcji, żeby wyeliminować ryzyko rozliczeń. Często są one jeszcze zabezpieczone dodatkowym funduszem rezerwowym. W ten sposób traderzy muszą się tylko martwić o wiarygodność kredytową jednego podmiotu, z  którym mogą zawierać transakcję. CCP są normą na rynkach takich jak Chicago Board of Trade, na których obraca się standaryzowanymi kontraktami terminowymi.