Choćby się waliło i paliło – Cokolwiek by się nie działo

1262

Choćby się waliło i paliło – Cokolwiek by się nie działo (żargon)

Niepodważalne i  bezwarunkowe zobowiązanie do wykonania działań wskazanych w umowie. Nawet siła wyższa nie może być usprawiedliwieniem. Taki warunek często zawarty jest w projekcie finansowania lub w sytuacji zobowiązań typu „misji krytycznej”. Przykładowo, umowa leasingu finansowego może zawierać obowiązek płatności rat, bez wzglę- du na to, co stało się z leasingowanym aktywem. Warunek ten prowadzi do traktowania umowy leasingu na równi z  długiem skonsolidowanym. Zob. także: kontrakt typu „odbierz lub płać” i kontrakt typu „dostarcz lub płać”.