Nadwyżka środków pieniężnych

2186

Roczna nadwyżka środków pieniężnych pozostająca do dyspozycji przedsiębiorstwa po zaspokojeniu wszelkich istniejących zobowiązań i dokonaniu obowiązkowych reinwestycji niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji finansowej. Nadwyżka ta może zostać wypłacona w postaci dywidend i/lub przeznaczona do obsługi większej części zadłużenia.

Nadwyżka środków pieniężnych

Nadwyżka środków pieniężnych to miara tego, ile środków przedsiębiorstwo jest w stanie przeznaczyć na nową działalność bez narażania na szwank swojej kondycji finansowej. Jest ona również powiązana z pojęciem zachowania kapitału, ponieważ zanim stanie się możliwy dalszy realistyczny wzrost, konieczne jest ponowne zainwestowanie w przedsiębiorstwo pewnej części wolnych środków. Lekceważenie tej potrzeby prowadzić może do wystąpienia zjawiska przegrzania oraz innych niebezpieczeństw związanych ze wzrostem. Nadwyżkę środków pieniężnych można wykorzystać na wypłatę dywidend, zwiększenie zdolności produkcyjnych lub – w przypadku zwiększenia zadłużenia długoterminowego – na jego obsługę.