Dyplomacja korporacyjna

1595

Realizacja ładu korporacyjnego i praw akcjonariuszy za pomocą nieoficjalnych, zakulisowych środków pod naciskiem potężnych grup inwestorów, zwłaszcza inwestorów instytucjonalnych. Bardziej „demokratyczna”, aczkolwiek zapewne mniej skuteczna metoda realizacji praw akcjonariuszy polega na oficjalnym głosowaniu wniosków na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na głosowaniu przez pełnomocników. Dyplomacja korporacyjna podobno jest najczęściej stosowana w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek elementy tego mechanizmu są prawdopodobnie uniwersalne. Antonim: aktywizm akcjonariuszy.

Dyplomacja korporacyjna