Dyplomowany dyrektor

965

Dyplom zawodowy wydawany przez Instytut Dyrektorów w Wielkiej Brytanii potwierdzający kwalifikacje danej osoby do zasiadania w radzie nadzorczej. Dyplom jest przyznawany na podstawie zaliczenia pisemnego egzaminu i potwierdzenia zdobytego doświadczenia zawodowego na stanowisku członka rady. Podobne instytucje przyznające dyplomy zawodowe działają w  innych krajach, na przykład Directors College w Kanadzie czy Corporate Director’s Association w Australii. Wzrost znaczenia takich formalnych standardów potwierdza rosnące oczekiwania wobec roli członków rady w systemie ładu korporacyjnego.