Mały pikuś

1288

Mały pikuś (slang)

Wyrażenie żargonowe używane przez bankowców na określenie wszelkich nieskomplikowanych, typowych i stabilnych instrumentów finansowych, w szczególności w odróżnieniu od instrumentów pochodnych, które – w zależności od ich struktury i zmienności rynków – mogą być złożone, lewarowane lub ryzykowne. Przykładami instrumentów tego typu są swapy stopy procentowej i walutowe. Przeciwieństwem są egzotyczne instrumenty finansowe.

Mały pikuś