Ewidencja uczestników funduszu

Fundusze Inwestycyjne

1349

Ewidencja uczestników funduszu ma zastosowanie dla uczestników zamkniętych funduszy inwestycyjnych , może być prowadzona przez jeden z następujących podmiotów wskazanych w statucie funduszu:

Rejestr uczestników funduszy inwestycyjnego zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika:

  • liczba, rodzaj i seria certyfikatów;
  • liczba głosów przypadająca na zarejestrowany certyfikat, która jest uprzywilejowana co do prawa głosu;
  • wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu;
  • data i godzina transakcji.