Gwarantować (ubezpieczenia)

1002

Wyrazić zgodę na umowę ubezpieczeniową, która oferuje ochronę stronie ubezpieczonej w zamian za dochód ze składek. Ubezpieczyciel może z kolei wejść w umowę reasekuracyjną z inną firmą ubezpieczeniową, aby podzielić ryzyko w zamian za podział premii. Podstawą jest jednak fakt, iż ubezpieczyciel komunikuje się z ubezpieczonym i początkowo przejmuje całe ryzyko. Pochodzenie słowa: od składania podpisów przez tzw. nazwiska na dokumencie umowy.