Powiększanie wartości, utrata wartości

1076

Wszelkie strategie lub działania w sposób radykalny zmieniające wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Generowanie zysków zwiększa wartość netto dla akcjonariuszy i  tym samym tworzy wartość, a  termin ten oznacza większy, gwałtowny wzrost wartości, który zazwyczaj znajduje odzwierciedlenie w cenie akcji. Na przykład inwestycje w projekty o wysokiej bieżącej wartości netto mają korzystny wpływ na akcje. Co więcej, przemyślany i innowacyjny model biznesowy, wsparty np. nową technologią, może znacznie podnieść ich wartość. Z drugiej strony, długo utrzymujące się straty redukują wartość netto przedsię- biorstwa. Podobny rezultat może mieć nieprzemyślana alokacja aktywów, skutkująca nagłą utratą ich wartości. Tworzenie wartości jest celem fuzji przedsiębiorstw. Jeżeli cel ten nie zostanie osiągnięty, a  przedsiębiorstwa muszą się znowu podzielić, często dochodzi do pomniejszenia ich wartości.

Powiększanie wartości, utrata wartości