Iluzja średniej

1019

Błędna informacja płynąca z obserwacji wartości średnich zamiast poszczególnych składowych. Mówi się, że pojedynczy wynik „ukrywa się za średnią”. Przykładowo, może się wydawać, że średnio, klienci są rentowni. Bardziej wnikliwa analiza rentowności klientów może pokazać, że niektórzy spośród klientów są bardzo rentowni, a inni przynoszą straty (patrz poniżej). Innym przykładem jest wykorzystanie uproszczonego wskaźnika rozliczenia kosztów ogólnych, gdzie koszty rozliczane są po równo, zamiast tego można zastosować kalkulację kosztów działań, która bazuje na poszukiwaniu nośników kosztów. Iluzja średniej dotyczy również kosztów stałych, które są „ro Iluzja średniej złożone” na jednostki produktów, według poziomu działań. Aby nie ulec iluzji średniej, osoby podejmujące decyzje powinny skoncentrować się na kosztach zmiennych czyli kosztach istotnych, przynajmniej w krótkim okresie.