Nigdy nie kupuj złych obligacji w dobrych czasach

927

Nigdy nie kupuj złych obligacji w dobrych czasach (powiedzenie maklera giełdowego)

Powiedzonko maklerów, w którym „zła obligacja” to obligacja z niską lub ryzykowną oceną wiarygodności, którą obraca się po odpowiednio niskiej cenie rynkowej. Jedyną zachętą może tu być stopa rentowności. Jednakże zdolność do obsługi długu w dobrych czasach nie w pełni sprawdza się w złych czasach, gdy warunki działania są mniej łagodne. Jeśli ujawni się rzeczywista wrażliwość na zmiany słabego dłużnika, rating jego długu może zostać obniżony, a wycena rynkowa straci. Inny aspekt tego powiedzenia dotyczy psychologii: w dobrych czasach jesteśmy skłonni dać się zaślepić optymizmowi. Jesteśmy mniej wrażliwi na występujące rzeczywiste ryzyka. Jak mówi Bagehot: „Ludzie są najbardziej naiwni, kiedy są szczęśliwi”. Patrz także bańka spekulacyjna.