Informatyka (definicja)

1549

Informatyka to wykorzystanie maszyn i urządzeń do gromadzenia, przechowywania, rozpowszechniania i przetwarzania danych. Zgodnie z tą definicją, informatyka mogłaby obejmować gęsie pióra, ręcznie prowadzone księgi, liczydła, maszyny sumujące i ogromne maszyny liczące, wykorzystujące karty perforowane używane w „dawnych czasach”. Obecnie jednak, informatykę powszechnie kojarzy się z komputerami (PC) i elektronicznymi sieciami komunikacyjnymi, takimi jak intranet i internet.

Technika poczyniła ogromne postępy, zarówno w możliwościach przetwarzania danych, jak i w obniżaniu kosztów sprzętu. To z kolei doprowadziło do rozpowszechnienia komputerów, których zastosowanie stopniowo rewolucjonizuje świat. Wykorzystanie internetu w gospodarce dało początek nowej dziedzinie – e-handlowi. Informacje stały się tak tanie i łatwo dostępne, że obecnie prawdziwym wyzwaniem jest ich porządkowanie, tak aby uzyskiwać informacje przydatne w podejmowaniu decyzji i działań.