Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

1391

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing • ISA)

Obszerny zbiór wytycznych i standardów dotyczących badania sprawozdań finansowych, wydany przez stały organ – Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) – działającą przy Międzynarodowej Federacji Księgowych. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej są jednym z wielu przejawów globalizacji rynków kapitałowych.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Ich cel pokrywa się z celem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jakim jest wspieranie międzynarodowej harmonizacji sprawozdań finansowych na poziomie najlepszych z wypracowanych rozwiązań.