Zmiana stanu

1487

Zmiana stanu

Zamieszczane w informacji dodatkowej zestawienie uzgadniające salda otwarcia i zamknięcia różnych pozycji bilansowych i obrazujące czytelnikowi, w jaki sposób powstały zmiany na danym koncie. Najczęściej zestawienia zmian stanu dotyczą aktywów trwałych:

Zmiana stanu

Zestawienia zmian są narzędziem pomocnym w ujawnianiu informacji, ponieważ figurujące na kontach wartości netto są często skumulowanym wynikiem szeregu znaczą- cych zmian.