Insourcing usług księgowych

usługi księgowych

1449

Insourcing usług księgowych

Świadczenie usług księgowych na podstawie tymczasowej umowy. Wiele spółek ma zapotrzebowanie na takie usługi, ponieważ np. ich wielkość nie uzasadnia zatrudnienia pełnoetatowego księgowego lub potrzebują dodatkowej pomocy w okresie wypełniania zeznań podatkowych, obowiązkowych raportów, lub w czasie pracy nad dużą transakcją. W USA szacuje się, że roczne przychody z tytułu insourcingu usług księgowych sięgają 5 miliardów dolarów, rozkładających się pomiędzy firmy Wielkiej Czwórki oraz inne firmy księgowe, a także duże agencje dostarczające pracowników tymczasowych (patrz poniższy cytat z „The Economist”).

Insourcing usług księgowych