Odzyskanie odliczeń podatkowych (z tytułu odpisów amortyzacyjnych)

1433

Odzyskanie odliczeń podatkowych (z tytułu odpisów amortyzacyjnych)

Odwrócenie odliczeń podatkowych z tytułu amortyzacji aktywów trwałych i wliczenie ich do podstawy opodatkowania. Logika mówi, że jeśli w wyniku sprzedaży składnika aktywów okaże się, że dokonane odpisy amortyzacyjne nie były konieczne (bo wartość składnika aktywów przewyższała koszty umorzenia), podatnik musi „zwrócić” dokonane odliczenia. Rozważmy przykład składnika środków trwałych o wartości 100 000, od którego łączna kwota odliczeń z tytułu amortyzacji podatkowej wyniosła 65 000. Wartość podatkowa tego środka trwa- łego, tj. nieodliczona amortyzacja podatkowa, wynosi 35 000. Co się stanie w przypadku sprzedaży takiego środka trwałego? Zależy to od wysokości ceny sprzedaży:

Obliczenie zwrotu

W przypadku A, cena sprzedaży wskazuje, że dokonane odpisy amortyzacyjne były faktycznie za małe. Organy podatkowe mogą w takiej sytuacji zezwolić na odliczenie dalszych 10 000 od dochodu do opodatkowania za dany rok. W przypadku B nie będzie zwrotu, ponieważ cena sprzedaży jest równa wartości środka trwałego w ewidencji podatkowej. W przypadkach C i D mamy do czynienia ze zwrotami odliczeń, które muszą zostać dodane do dochodu do opodatkowania. W przypadku D pojawia się również zysk kapitałowy, który podlegać będzie opodatkowaniu (być może według innej stawki). Przepisy dotyczące zwrotu odliczeń należy uwzględnić w kalkulacji skutków podatkowych transakcji nabycia lub zbycia aktywów.