Jawne zarządzanie

1601

Jawne zarządzanie

Otwarte dzielenie się z pracownikami informacjami na temat wyników finansowych przedsiębiorstwa, mające umożliwić pracownikom zrozumienie wyników i przywiązywanie do nich wagi. W połączeniu z programami akcji pracowniczych, jawne zarządzanie zmierza do wytworzenia w pracownikach poczucia własności i zaangażowania w wyniki pracodawcy, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jawne zarządzanie jest także logicznie powiązane z tworzeniem wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Jak można oczekiwać od pracowników dążenia do maksymalizacji wartości akcji, jeżeli nie mogą ocenić jak taka wartość jest mierzona? Choć jawne zarządzanie to rzadkość (ponieważ wymaga szerszej komunikacji i szkoleń, a ponadto może zachęcać do wysuwania żądań płacowych), jest ono niewątpliwie atrybutem dobrze prowadzonego przedsiębiorstwa. Jest bardziej powszechne w dużych spółkach, których działalność w publicznych dziedzinach gospodarki już czyni je przejrzystymi. Zob. także strony materialnie zainteresowane wynikami przedsiębiorstwa.

Jawne zarządzanie rc