Jednostka afiliowana

1866

Jednostka afiliowana (powiązana)

Ogólny termin na określenie przedsiębiorstwa w jakiś sposób powiązanego z innym przedsiębiorstwem – choćby jedynie przez posiadanie wspólnego właściciela lub inwestora. Niekiedy (szczególnie w USA), termin ten jest również dość nieprecyzyjne używany w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych, jednostek zależnych i wspólnych przedsięwzięć. Ze względu na samą etymologię słowa „affiliate” (pochodzącego od łacińskiego „filius”, czyli ‘syn’), w sposób naturalny kojarzy się je z relacją między inwestorem, a przedmiotem inwestycji. Niemniej jednak bardziej właściwe jest używanie tego terminu na oznaczenie wszelkich rodzajów powiązań między dwiema jednostkami – w związku z czym o jednostkach afiliowanych należy myśleć nie tyle w kategoriach „potomstwa”, co raczej „krewnych i powinowatych”. W niektórych systemach prawnych (np. w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), termin „affiliate” nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Jednostka afiliowana