Pozycja syntetyczna

1516

Pozycja syntetyczna (żargon)

Odrębna kategoria wystę- pująca jako jedna pozycja w sprawozdaniu finansowym. Na przykład, figurujące w księ- dze głównej salda różnych środków trwałych przedsiębiorstwa mogą być zsumowane jako jedna pozycja w bilansie. W języku angielskim wyrażenie „line item” jest określeniem żargonowym.