Wskaźnik płynności „szybki”

1140

Wskaźnik płynności „szybki”

Jeden z powszechnie używanych wskaźników płynności, badający stosunek środków pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo jest w stanie uzyskać w krótkim czasie, do zobowiązań krótkoterminowych.

Metody badania płynności

Wskaźnik płynności kwestionuje zdolność zamiany zapasów na środki pieniężne w trakcie cyklu operacyjnego. Ponieważ w razie trudności finansowych zapasy mogą być trudno zbywalne, wskaźnik ten jest celowo bardziej rygorystycznym testem płynności, stosowanym w warunkach zagrożenia ciągłości działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik płynności „szybki”