Jelenie

1078

Jelenie (amerykański slang)

Określenie używane przez zarządzających funduszami wysokiego ryzyka wobec firm, dla których nie opłaca się ani przygotowywać kompleksowych analiz ani śledzić ich działalności, zgodnie z zasadą „(im) brak pieniędzy, (więc nam) szkoda czasu”. W mowie potocznej termin „numbnuts” odnosi się do osoby niekompetentnej, kłopotliwej, działającej bez sensu. Ponieważ do menedżerów tego typu funduszy zwykle zgłasza się wiele osób poszukujących kapitału, muszą oni dokonywać drastycznej selekcji, tak aby wyszukać projekty naprawdę atrakcyjne, z potencjałem. Autorstwo tego określenia przypisuje się Bobowi Zinderowi, w artykule How Venture Capital Works (Jak działa kapitał wysokiego ryzyka) z „Harvard Business Review”, XI/XII, 1998.

Jelenie