Spółka (osobowa)

1260

Jednostka gospodarcza będąca własnością co najmniej dwóch osób. Spółkę osobową łatwo jest założyć, ponieważ nie wią- żą się z  nią formalności wymagane przy nadawaniu osobowości prawnej. W wielu krajach prawo gospodarcze nie przewiduje dla spółek osobowych odrębnego statusu prawnego. Z tego względu umowy ze stronami trzecimi muszą być zawierane indywidualnie przez wszystkich wspólników. Generalnie każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami (wyjątek stanowi spółka komandytowa). Spółki osobowe są częstą formą dla małych firm i  wolnych zawodów. Niegdyś były również spotykane w finansach, np. bankach kupieckich, w których normą by- ło kolektywne podejmowanie decyzji. Są one praktyczne i  efektywne, jeżeli wspólnicy darzą się wzajemnym zaufaniem i potrafią wspólnie pracować. Porównaj z jednoosobową działalnością gospodarczą.

Spółka (osobowa)