Kapitał wypracowany w  pocie czoła

1088

Kapitał wypracowany w  pocie czoła (slang)

Ukryta, lecz realna wartość, jaką dla małego i średniego przedsiębiorstwa przedstawiają skumulowane efekty pracy i umiejętności jego właściciela (w odróżnieniu od inwestycji kapitałowych w postaci środków pieniężnych lub aktywów). Choć wartość taką trudno jest zmierzyć, dla kredytodawcy lub inwestora bywa ona cenna, ponieważ oznacza zdolność i motywację do generowania zysków, wynikającą z osobistego zaangażowania właściciela w sukces firmy